PARTNERSHIP 2021

Zoals op deze website te zien en te lezen is, is het fenomeen Halfjaarsavond of Half Year's Eve - een zomerse 'Oud & Nieuw - het méér dan waard om gevierd te worden. Wij vragen betrokken mensen uit de top van bedrijfsleven, politiek en cultuur om onderdeel uit te maken van de groep bedrijven en personen die het Half Year's Eve initiatief willen steunen.

Dat kan door middel van een partnership

Met zo'n partnership onderschrijft een partner de achterliggende gedachte van Halfjaarsavond en aldus wordt het initiatief door belangrijke partijen ondersteund. Verder biedt het partnership natuurlijk meerdere plezierige zaken, die wij graag met potentiële partners bespreken.

Voor een compleet overzicht van de mogelijkheden rond (een) partnership(s) sturen wij u graag informatie toe. Stuur uw bericht hieromtrent naar office@halfyearseve.com. Wilt u liever door een van onze medewerkers gebeld worden? Dat kan natuurlijk ook. Laat ons weten waar en wanneer wij u kunnen bereiken, via hetzelfde mailadres.

Tenslotte is het - wanneer u belangstelling heeft voor een verdergaande samenwerking binnen de nieuwe nationale feestdag HYE, bijvoorbeeld middels een Founding Partnership - eveneens mogelijk een afspraak te maken. Wij horen het vanzelfsprekend graag van u.

 

 

Half Year's Eve® | Halfjaarsavond® | Half Year's Day® | Halfjaarsdag®

Half Year's Eve verwelkomt partners die een wezenlijke bijdrage kunnen en willen leveren aan doelstellingen, vorm én inhoud van Half Year's Eve, Half Year's Day, het Half Year's Eve Gala, de Nationale Halfjaarsduik en andere HYE gerelateerde en gedeponeerde concepten.